Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Suzuki vioolles

Bodegraven 

Video

Suzuki viooldocente Clara Post

Voordat ze ooit een viool in handen had gehad, wist Clara Post al dat ze violiste wilde worden. Omdat er echter binnen het gezin Post nog meer begaafde kinderen waren moest Clara tot haar elfde wachten op haar vioolles.

Toen ze eenmaal aan haar lessen begonnen was, ontwikkelde ze zich zo snel en voorspoedig dat ze al na 5 jaar aangenomen werd door de bekende vioolpedagoge Davine van Wely en een plaats kreeg in de vooropleiding van het Amsterdams Muzieklyceum.

Als leerlinge van Davina van Wely en Nap de Klijn behaalde ze op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag haar einddiploma viool met zulke goede resultaten dat ze een jaar extra specialisatie “barok-viool” mocht volgen bij Sigiswald Kuyken.

De zorg voor het gezin en het leven als orkestvioliste waren voor Clara in die tijd een moeilijke combinatie. Dit leidde ertoe dat ze zich verder verdiepte in het geven van vioollessen, met name aan jonge kinderen.

Ze profileerde zich als muziekpedagoge door naast de in Westeuropa gangbare manier van vioolles geven tevens ook met de specialiteit “Suzuki” methode.

Daarnaast speelde ze als 1e violiste in het Strijkorkest l’Estro Armonico. Ook de volksmuziek heeft nog steeds haar grote belangstelling.

Clara was 33 jaar als docente verbonden aan het Kunstencentrum “ de Hint” in Uithoorn, Mijdrecht en Aalsmeer, waar ze het liefste lesgaf aan jonge kinderen vanaf ong. 3 jaar.

D.m.v. spelletjes, zingen, bewegen, dansen worden deze peuters door haar voorbereid om een strijkinstrument te leren bespelen.

Momenteel werkt ze o.a. in Bodegraven als viooldocente bij Het Muziekcollectief en geeft ze als zzp'er les in Uithoorn.


Clara speelde jaren bij het strijkorkest L'Estro Armonico, was remplacent bij het Residentie Orkest en U.S.O en vaste violist in het Gewestelijk Orkest.

Naast het lesgeven in Bodegraven houdt zij zich bezig met spelen van de cantates van Bach in de Wilhelminakerk in Dordrecht en speelt zij te hooi en te gras met de bekende Bodegraafse muziekgroep GRAS.


CV Clara Post:

Opleiding

Viool: Muzieklyceum Amsterdam; Davina van Wely

Koninklijk Conservatorium Den Haag: Davina van Wely en Nap de Klijn

Vioolmethodiek: Qui van Woerdekom

Orkestopleiding: Martha Gal, Jaring Walta en Gijs Bets

Specialisatie Barokviool: Sigiswald Kuijken

Suzuki opleiding: Suzan Johnson

Musical Garden (les aan zeer jonge kinderen): Marco Messina

Muziekgroep Gras

GRAS is de basis van het Groene Hart.

GRAS is West-Europese volksmuziek in de ruime zin van het woord,

met graag veel improvisatie en altijd in een informele sessieachtige sfeer.

De bezetting is wisselend. De basis is doedelzak, viool en trekzak.

Met gitaar, fluiten, foekepot, bohran erbij is GRAS een groep van ongeveer 7 man/vrouw.

Gras is typerend voor het Groene Hart. Bovendien is gras bijna niet weg te krijgen, het duikt altijd wel weer ergens op, denk aan kweekgras en straatgras. Gras hoort bij ons.

Dat is net als onze melodietjes, ze duiken altijd wel weer ergens op. Ze horen bij ons.

Op dit ogenblik bestaat GRAS beslist niet uit groentjes; wel zijn het allemaal mensen uit het Groene Hart met een groen hart.


 Uitgangspunt is oude en nieuwe volksmuziek uit de Lage Landen

Cantate diensten Wilhelminakerk te Dordrecht

Sinds 2006 wordt er enkele malen per jaar een cantatedienst gehouden in de Wilhelminakerk.

Zo’n uitvoering is dan onderdeel van de reguliere kerkdienst, die steeds aanvangt om 10.00 uur. Meestal wordt er een cantate gezongen van J.S. Bach.

De muzikale leiding is in handen van Ries van der Zouwen, die ook predikant is van de WK. De solisten worden van buitenaf aangezocht. Het orkest is een gelegenheidsformatie, hoewel er een vaste kern van instrumentalisten is ontstaan.

Ook het koor is wisselend van samenstelling en heeft rond de tachtig stemmen. Ongeveer de helft van de zangers is verbonden met de Wilhelminakerk, en de andere zangers komen vanuit het hele land om mee te zingen. Vaak zien we gezichten terugkomen.